header-LaGrouw-mediatie

Mediation & Arbitrage

Arbitrage is een alternatief voor een gerechtelijke, vaak dure procedure die vooral in het bedrijfsleven gebruikelijk is. Vaak spreken zakelijke relaties van te voren af dat zij eventuele geschillen zullen voorleggen aan een arbitragecommissie. Deze commissie bestaat uit één of meerdere arbiters (scheidsrechters) die werkzaam zijn in de betreffende bedrijfstak. De samenstelling van de arbitragecommissie is afhankelijk van het soort geschil en de hoogte van het bedrag waarover het conflict gaat.

Werkwijze

De arbitragecommissie (La Grouw Consulting) behandelt het conflict op een manier die lijkt op die van de rechter. De eiser dient schriftelijk een eis in en de tegenpartij (gedaagde) reageert schriftelijk met een verweer. Eventueel volgt een tweede schriftelijke ronde. Vervolgens organiseert de arbitragecommissie een zitting waarop de partijen hun standpunt mondeling kunnen toelichten. Ook kan de commissie getuigen en deskundigen horen of bijvoorbeeld een bezoek brengen aan het bouwwerk waarover het geschil gaat.

Bindende uitspraak

Als La Grouw Consulting een beslissing heeft genomen, zet ze die op papier. Zij stuurt dit vonnis naar de beide partijen. Beide partijen moeten zich houden aan het vonnis van La Grouw Consulting. Doen ze dat niet, dan kan La Grouw Consulting de rechtbank vragen om de partijen hiertoe te verplichten. Dit heet verlof tot tenuitvoerlegging.

Hoger beroep?

Bij enkele arbitragecommissies is hoger beroep mogelijk. In gevallen waarbij hoger beroep niet mogelijk is, kunnen de partijen de rechter vragen om het vonnis van de arbitragecommissie te vernietigen.

Zelf betalen

De partij die de arbitrage is gestart (eiser), moet de kosten van de procedure en de eventuele kosten van een advocaat betalen. Een bijdrage van de overheid in de kosten van de procedure is niet mogelijk. Wel kan de eiser vragen om de gedaagde te veroordelen tot het betalen van de kosten als de gedaagde ongelijk krijgt.

‘Iedereen
hoort alleen
wat hij
begrijpt.’